In 3-5 werkdagen in huis Vragen? Stuur een e-mail naar info@smokerscountdown.com Veilig betalen Veilig betalen

Ga naar je winkelmandje 0

Gebruiksaanwijzing

Download: Bijsluiter Smokers Countdown

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Smokers Countdown, uw coach bij het stoppen met roken. Stoppen met roken is niet eenvoudig, u moet het doen, maar met de Smokers Countdown heeft u een geweldig hulpmiddel in handen. Ter ondersteuning is er ook de SCD-app die u GRATIS kunt gebruiken.

BELANGRIJK:
Voor succesvol schematisch afbouwen: houd u aan de spelregels van het lampje!!

Nadat u de batterijtjes hebt geplaatst (+pool boven = vlakke gedeelte, zorg dat deze goed vlak liggen in de batterijbehuizing) en het klepje dicht hebt gedaan, ziet u een 1 in het schermpje.

De volgorde van het instellen is als volgt:

  1. Actuele tijd
  2. Begintijd
  3. Eindtijd
  4. Aantal (sigaretten) dat u per dag rookt
  5. Aantal dagen van het schematisch afbouwen
  6. Opnieuw instellen
  7. Continu stand (optioneel)

Er is gekozen voor een stapsgewijze instelling, waarbij elk cijfer apart moet worden ingesteld en moet worden bevestigd door een druk op de entertoets, waarbij u automatisch naar het volgende in te stellen cijfer gaat. Dus géén doorlopende scroll methode!

1. Actuele tijd
Druk op enter, het cijfer 1 verdwijnt en het eerste cijfer van 12 00 knippert. Stel deze in op het juiste getal (middels de + of toetsen) en druk op enter. Stel dan het tweede cijfer in en druk op enter. Stel zo ook het derde en vierde cijfer (de minuten) in, druk weer op enter en het cijfer 2 verschijnt. De (24-uurs) klok is nu ingesteld.

2. Begintijd
Druk op enter. Stel de begintijd in (bv. wanneer u gebruikelijk opstaat of de eerste sigaret opsteekt) op de zelfde wijze als bij stap 1, totdat het cijfer 3 verschijnt. De begintijd is nu ingesteld.

3. Eindtijd
Druk op enter. Stel de eindtijd in (bv. wanneer u gewoonlijk naar bed gaat of de laatste sigaret opsteekt), op dezelfde wijze als bij stap 1, totdat het cijfer 4 verschijnt. De eindtijd is nu ingesteld.
In de periode tussen eind- en begintijd gaat de Smokers Countdown in een slaapmodus. Dan ziet u alleen de : in het scherm verschijnen.

4. Aantal (sigaretten) dat u per dag rookt
Druk op enter. Stel het aantal in op dezelfde wijze als bij stap 1. U kunt nu alleen de eerste twee cijfers instellen met een maxi- mum van 99 (sigaretten), druk op enter totdat het cijfer 5 verschijnt. Het aantal is nu ingesteld.

5. Aantal dagen van het afbouw programma
Druk op enter. De standaard periode staat op 90 dagen. Indien goed: druk 2 maal op enter. U kunt nu alleen de eerste twee cijfers instellen met een maximum van 99 dagen. Uw persoonlijk afbouwschema nu ingesteld en gestart. Druk nog een maal op enter en de eerste periode verschijnt nu op uw schermpje.

6. Opnieuw instellen
Met deze functie kunt u het programma geheel of gedeeltelijk opnieuw instellen; houdt de entertoets 5 seconden ingedrukt tot het cijfer 1 in het scherm verschijnt. Begin dan weer bij stap 1 (actuele tijd).

7. Continu stand (optioneel)
Deze optie is voor rokers die alleen willen minderen. U wilt bijvoorbeeld van 30 sigaretten per dag terug naar 10. Volg het standaard programma tot u op 10 stuks per dag bent aangeland. Druk de + en toets tegelijk in gedurende 5 seconden, totdat het groene en rode lampje uitgaan. De continu stand is nu ingesteld. U kunt ook alles opnieuw instellen, zodat u de periode van begin- en eindtijd kun aanpassen (verkorten).

BELANGRIJK
Nu alles is ingesteld, geeft de Smokers Countdown middels een groen en een rood knipperend lampje aan op welk moment u kunt besluiten om te roken en wanneer niet.

DRUK STEEDS NA HET OPSTEKEN VAN EEN SIGARET OP DE ENTER TOETS!
Na het indrukken van de enter toets wordt het lampje weer rood. Het LCD schermpje geeft dan het aantal minuten aan dat u moet wachten totdat het lampje weer groen wordt. Als u een langere afbouwperiode heeft inge-voerd (bv. 90 dagen), dan merkt u de eerste dagen misschien nog weinig verandering in de tijd tussen de sigaretten. Dat is niet erg, het leren is toch al begonnen! Mocht het u te langzaam gaan, dan kunt u de afbouwperiode inkorten tot bv. 60 dagen.

EXTRA FUNCTIES

Plus toets
Om te weten hoeveel dagen u nog hebt te gaan in uw schema drukt u op de + toets en u ziet dit gedurende 5 seconden op het schermpje.

Min toets
Om te weten hoeveel sigaretten u deze dag nog kunt roken drukt u de toets in en gedurende 5 seconden ziet u dit op het schermpje.

BATTERIJEN
De levensduur van de batterijen is ruim 3 maanden, maar bij veel (her)programmeren of ander gebruik kan dit minder zijn. Bij te lage spanning van de batterijen knippert in het schermpje de tekst Lo en de lampjes knipperen dan sneller dan normaal.

De batterijen zijn verkrijgbaar in onze webshop.

Onze geteste batterijen kunnen wij 3 maanden garanderen. Let op: er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen knoop batterijen. Bij gebruik van inferieure kwaliteit, kunt u geen aanspraak maken op onze garantievoorwaarden. Gebruik altijd twee dezelfde typen batterijen van hetzelfde merk.

DISCLAIMER
Roken is verslavend en schadelijk voor de gezondheid; stoppen met roken doet u zelf. Smokers Countdown kan helpen bij het stoppen met roken, echter garandeert expliciet noch impliciet dat het gebruik van de Smokers Countdown ertoe zal leiden dat u stopt met roken.

Smokers Countdown is geen medicijn en kan medische adviezen niet vervangen. Waar gesteld wordt dat u een sigaret kunt opsteken, is dit in het kader van het proces tot minderen en om uiteindelijk geheel te stoppen. Gebruik van de Smokers Countdown is voor eigen risico en Smokers Countdown is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van roken. Smokers Countdown voldoet aan de volgende normen: CE, EMC, ROHS en WEEE.

×